Blind World

Dark Side of the Moon
Dark Side of the Moon

Vakvilág Áttekintés

 

kurátor: Bencsik Barnabás

Blind World – an overview
curated by Barnabás Bencsik

 


KIBLA PORTAL 
Maribor, Szlovénia

2015. november 20 - december 18.

Várnai Gyula első külföldi retrospektív kiállításán egy széleskörű áttekintést mutat be komplex művészi tevékenységéről: régi és új installációkkal a helyspecifikus falra írt Heisenberg-idézettől lightboxokon, hanginstallációkon, neon- és video-installációkon át az átalakított talált tárgyakig. Műveiben Várnai a hétköznapi tárgyak, motívumok és képek poétikáját emeli ki azáltal, hogy izolálja, dekontextualizálja és játékosan manipulálja őket. Művei a tudás és a megértés konstrukciójáról, a szenvedélyes megfigyelés természetéről, a tudományos és esztétikai dimenziók metszéspontjairól, a tér és megfoghatatlan valóságok percepciójáról, az érzéki tapasztalás folyamatáról és az idő érzékelésének, fogalmának és fizikai megjelenésének kapcsolatairól tesznek fel kérdéseket.

 

<<<